viết app mobile

  1. N

    Viết app mobile, làm cách nào tăng lượt tải của người dùng?

    Bạn có biết cách viết app mobile thu hút được nhiều người dùng chưa? Dưới đây là một số nội dung không thể thiết giúp ứng dụng của bạn được công chúng chấp nhận! Ứng dụng của bạn phải đủ sáng tạo Sáng tạo là yếu tố cần có khi viết app mobile để người dùng chấp nhận ứng dụng của bạn. Mỗi ngày...
  2. M

    Tư vấn 11 phương pháp xây dựng thương hiệu thành công

    Thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng được coi như tài sản cố định và chiếm đến 70% tổng tài sản của doanh nghiệp. Xây dựng thương hiệu được xem là một giai đoạn sống còn, phải thật mạnh mẽ và quyết liệt. Để doanh nghiệp của bạn xây dựng thương hiệu một cách hiệu quả, chúng tôi xin...