sửa_chữa_tủ_lạnh

  1. M

    Tuyển sinh khóa học nghề Sửa chữa Điện Lạnh

    Trường Cao Đẳng Duyên Hải Tuyển sinh Khóa học Sửa Chữa Điện lạnh. #KHÓA_HỌC_SỬA_CHỮA_ĐIÊN – ĐIÊN_LẠNH #_0974868630 # Sửa_Chữa_Máy_Giặt_0974868630 # Sửa_Chữa_Điều_Hòa_0974868630 # Sửa_Chữa_Bình_Nóng_Lạnh_0974868630 #Đào_Tạo_Dạy_Nghề_Sửa_Chữa_Điện_Điện_Lạnh ✅ LỊCH HỌC: Học 2- 3 tháng . Học tối...