khóa học quản trị khách sạn

  1. M

    Tuyển sinh khóa học Quản trị Nhà hàng Khách Sạn.

    TUYỂN SINH =AZURucuSCObzUdXbYoTGGnIQakNF6trRDgNgvvIGPBUocavQciaU6mALShDSU3vOm-9XoGZSrGOAUmtY82mt7ZMba1GIBCCAhcRxKdGrSm83Uj4J08LHSYzBK04NS5RuHN0M9BN60lm2jlaD7BOZ1Hd9_L6-n0mYeedQCbJNEmDieg&__tn__=*NK-R']#KHÓA_HỌC_QUẢN_TRỊ_NHÀ_HÀNG_KHÁCH_SẠN...
  2. L

    Tư vấn Khóa Học Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Chuyên Nghiệp Tại Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hn 0967622664

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG HÀ NỘI Địa chỉ: 70 GIÁP NHẤT, THANH XUÂN, HÀ NỘI (CÁCH NGÃ TƯ SỞ 500M) Hotline: 0967.622.664 ( LINH – P. Đào tạo) KHÓA HỌC QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN CHUYÊN NGHIỆP Khóa học trang bị cho học viên kiến thức tổng quát về các mô hình kinh doanh quản lý, các quy...