daytienglaouytinchatluongtaihanoi

 1. Habbi

  Học tiếng Lào

  Bài: Tiếp đón (ການຕອ້ນຮັບ) ການຕອ້ນຮັບນອກທາງກາ Tiếp đón thông thường ຍີນດີທີ່ໄດ້ພົບກັບເຈົ້າ(ທ່ານ)! Rất vui khi được gặp ông( bà)! ຍີນດີທີ່ໄດ້ພົບກັບເຈົ້າ(ທ່ານ)ອີກ! Rất vui được gặp lại bạn(Ông) ເຊີນເຂົ້າມາ. Mời vào ເຈົ້າມາພໍດີ. Anh đến thật đúng lúc ມາ, ພວກເຮົາໄປຫ້ອງຮັບເເຂກ. Nào chúng ta vào phòng...
 2. Habbi

  Lớp học tiếng Lào .

  Bài: Gia đình Gia đìnhຄອບຄົວKhọp khua Bốພໍ່Phò Mẹແມ່Mè ChúອາວAo CôອາA Mợນ້າໄມ້Nạ mạy BácລຸງLung Bác gáiປ້າPạ ConລູກLục Con gáiລູກສາວLục sảo Con traiລູກຊາຍLục sai Anhອ້າຍẠi Anh kết nghĩaອ້າຍຮັກ, ອ້າຍແພງẠi hắc, ại pheng Em traiນ້ອງຊາຍNọng sai Em útນ້ອງຫຼ້າNọng lạ Chịເອື້ອຍƯợi Em gáiນ້ອງສາວNọng sảo...
 3. Habbi

  Lớp học tiếng Lào uy tín.

  BÀI: KINH TẾ ການຜະລິດ Can p’há lít Sản xuất ແຈກຢາຍ Chẹc dai Phân phối ອຸດສາຫະກຳ Út sá hạ căm Công nghiệp ການປ່າໄມ້ Can pà mạy Lâm nghiệp ການຄ້າ Can khạ Thương nghiệp ທະນາຄານ Thạ na khan Ngân hàng ຂາເຂົ້າ Khả khạu Nhập khẩu ຂາອອກ Khả oọc Xuất khẩu ຈໍລະຈອນ Cho lá chon Lưu thông ໃຊ້ຈ່າຍ...
 4. Habbi

  Chuyên dạy tiếng Lào tại Hà Nội.

  Bài: Đồ trang phục ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ Khường nùng hồm A/ Váy này đẹp lắm, bạn mua ở đâu? ສິ້ນຜືນນີ້ງາມຫຼາຍ, ເຈົ້າຊື້ຢູ່ໃສ? Sịn p’hửn nị ngam lải, chậu xự dù sảy? B/ Tôi mua ở Chợ Sáng Viêng Chăn. ຂ້ອຍຊື້ຢູ່ຕະຫຼາດເຊົ້າວຽງຈັນ Khọi xự dù tạ lạt xậu Viêng Chăn. A/ Chắc đắt lắm phải không...
 5. Habbi

  Học tiếng Lào tại Hà Nội.

  Bài: Văn phòng phẩm Giấy, bút máy ເຈ້ຍ, ປາກກາຊຶມ Chịa, pạc ca xưm Mực, bút chì ນ້ຳມຶກ, ສໍ Nặm mực, sỏ Thư từ ຈົດໝາຍ Chốt mải Con dấu ຕາ, ກາ Ta, ca Biểu mẫu ຮ່າງແບບ Hàng bẹp Thông cáo ແຈ້ງການ Chẹng can Nghị quyết ມະຕິ Má tí Giấy đi đường ໃບເດີນທາງ Bay đơn thang Văn phòng ຫ້ອງການ Hoọng can...
 6. Habbi

  Học tiếng Lào uy tín chất lượng tại Hà Nội

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG LÀO – VLCO Lịch khai giảng tháng 8/2018 Tiếng Lào cơ bản 1 - Thời lượng: 42h/khóa - Đối tượng học viên: Chưa biết tiếng Lào, có nhu cầu sử dụng tiếng Lào lâu dài. - Chương trình: Dạy nghe, nói, đọc, viết cơ bản. - Thời gian học: 2h/buổi; 3 buổi/tuần - Linh động theo thời...
 7. Habbi

  Học tiếng Lào uy tín chất lượng tại Hà Nội.

  BÀI: CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG ຈິດໃຈ Chít chay Tinh thần ການເມືອງ Can mương Chính trị ທັດສະນະ Thắt sá ná Quan điểm ທິດສະດີ Thít sá đi Học thuyết ແຜນນະໂຍບາຍ P’hẻn ná nhô bai Chủ trương ຕົວຈິງ Tua ching Thực tế ພາວະວິໄສ P’ha vá ví sảy Khách quan ຈັດຕັ້ງ Chắt tặng Tổ chức ອົບຮົມ Ốp hôm Huấn luyện...
 8. Habbi

  Học tiếng Lào uy tín chất lượng tại Hà Nội

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG LÀO – VLCO Tiếng Lào cơ bản 1 - Thời lượng: 42h/khóa - Đối tượng học viên: Chưa biết tiếng Lào, có nhu cầu sử dụng tiếng Lào lâu dài. - Chương trình: Dạy nghe, nói, đọc, viết cơ bản. - Thời gian học: 2h/buổi; 3 buổi/tuần - Linh động theo thời gian học viên. - Khai giảng...
 9. Habbi

  Trung tâm dạy tiếng Lào uy tín chất lượng tại Hà Nội.

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG LÀO – VLCO Tiếng Lào cơ bản 1 - Thời lượng: 42h/khóa - Đối tượng học viên: Chưa biết tiếng Lào, có nhu cầu sử dụng tiếng Lào lâu dài. - Chương trình: Dạy nghe, nói, đọc, viết cơ bản. - Thời gian học: 2h/buổi; 3 buổi/tuần - Linh động theo thời gian học viên. - Khai giảng...
 10. Habbi

  Học tiếng Lào uy tín tại Hà Nội.

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG LÀO – VLCO Tiếng Lào cơ bản 1 - Thời lượng: 42h/khóa - Đối tượng học viên: Chưa biết tiếng Lào, có nhu cầu sử dụng tiếng Lào lâu dài. - Chương trình: Dạy nghe, nói, đọc, viết cơ bản. - Thời gian học: 2h/buổi; 3 buổi/tuần - Linh động theo thời gian học viên. - Khai giảng...
 11. Habbi

  Khai giảng khóa học tiếng Lào chất lượng tại Hà Nội

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG LÀO – VLCO Tiếng Lào cơ bản 1 - Thời lượng: 42h/khóa - Đối tượng học viên: Chưa biết tiếng Lào, có nhu cầu sử dụng tiếng Lào lâu dài. - Chương trình: Dạy nghe, nói, đọc, viết cơ bản. - Thời gian học: 2h/buổi; 3 buổi/tuần - Linh động theo thời gian học viên. - Khai giảng...
 12. Habbi

  Trung tâm dạy tiếng Lào uy tín chất lượng tại Hà Nội.

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG LÀO – VLCO Tiếng Lào cơ bản 1 - Thời lượng: 42h/khóa - Đối tượng học viên: Chưa biết tiếng Lào, có nhu cầu sử dụng tiếng Lào lâu dài. - Chương trình: Dạy nghe, nói, đọc, viết cơ bản. - Thời gian học: 2h/buổi; 3 buổi/tuần - Linh động theo thời gian học viên. - Khai giảng...
 13. Habbi

  Trung tâm dạy tiếng Lào uy tín chất lượng tại Hà Nội

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG LÀO – VLCO Tiếng Lào cơ bản 1 - Thời lượng: 42h/khóa - Đối tượng học viên: Chưa biết tiếng Lào, có nhu cầu sử dụng tiếng Lào lâu dài. - Chương trình: Dạy nghe, nói, đọc, viết cơ bản. - Thời gian học: 2h/buổi; 3 buổi/tuần - Linh động theo thời gian học viên. - Khai giảng...