dây chuyền sản xuất nước chanh muối

  1. ngotrunghoa

    Cần bán Dây chuyền sản xuất nước chanh muối, nước cam, nước ổi

    DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CÁC LOẠI NƯỚC NGỌT ĐÓNG CHAI, ĐÓNG LON, ĐÓNG HỘP BẰNG CÔNG NGHỆ MỚI TỰ ĐỘNG.
  2. ngotrunghoa

    Dây chuyền sản xuất nước chanh muối

    Dây chuyền sản xuất nước chanh muối, công nghệ sản xuất nước chanh muối, Dây chuyền sản xuất nước yến, nước sâm, trà bí đao, nước dâu ngô, nước ổi, nước cam… Dây chuyền sản xuất nước chanh muối, nước yến, nước sâm, trà bí đao, nước cam, nước ổi bao gồm những máy sau: 1. Hệ thống lọc nước...