Thử thách suy luận với bốn câu đố điền số

  • Thread starter Tin mới nhất - VnExpress RSS
T

Tin mới nhất - VnExpress RSS

Guest
Bạn cần suy luận, tìm ra quy luật và tính toán để điền được số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm trong một phút.

Xem toàn bộ nội dung...