Thêm hai đại học, học viện công bố điểm sàn

  • Thread starter Tin mới nhất - VnExpress RSS
T

Tin mới nhất - VnExpress RSS

Guest
Năm 2020, điểm sàn của Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 15-21, cao hơn cả điểm trúng tuyển năm ngoái; Học viện Tòa án 18, tăng 2 điểm với 2019.

Xem toàn bộ nội dung...