Thành lập công ty cổ phần

mlawkey

Thành viên mới
16/3/19
363
0
16
Công ty cổ phần là một trong những hình thức công ty được ưa chuộng hiện nay, vì một người có thể góp vốn trong nhiều doanh nghiệp khác nhau mà không cần phải đứng tên sở hữu mà vẫn có thể hưởng lợi. Do đó, có nhiều công ty cổ phần được thành lập. Dưới đây là những tư vấn của một công ty luật uy tín về loại hình công ty này.

  1. Khái niệm công ty cổ phần
Công ty cổ phần là một trong các loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp, thì công ty cổ phần là một doanh nghiệp, trong đó:

  • Cổ phần: là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau;
  • Cổ đông: có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng tối thiểu là ba và không có quy định tối đa;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần mình có trừ một số trường hợp luật định;
  • Tư cách pháp nhân của công ty được tính bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Công ty có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.
  1. Đặc điểm của công ty cổ phần
Vốn điều lệ
Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị của mỗi cổ phần đó là mệnh giá cổ phần và được ghi trong cổ phiếu.
Vốn điều lệ của công ty bắt buộc phải thể hiện một phần dưới dạng cổ phần phổ thông và có thể một phần là cổ phần ưu đãi.
Vốn đó là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Tại thời điểm đang đăng ký doanh nghiệp, số cổ phần được quyền chào bán của công ty bao gồm: số cổ phần thuộc vốn điều lệ và số cổ phần chưa bán.
Cổ đông
Cổ đông trong công ty là người sở hữu ít nhất 1 cổ phần của công ty.
Công ty có các loại cổ đông như sau:
Cổ đông sáng lập: là cổ đông có ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty và sở hữu ít nhất 1 cổ phần.
Cổ đông góp vốn (cổ đông góp vốn thông thường): không phải là cổ đông sáng lập và sở hữu ít nhất 1 cổ phần. nếu bạn quan tâm đến dịch vụ thành lập công ty cổ phần, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn,
Chế độ trách nhiệm tài sản
Trách nhiệm tài sản của công ty: công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty.
Trách nhiệm tài sản của cổ đông: cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào công ty (nói cách khác là phạm vi giá trị cổ phần mà họ sở hữu).
Chuyển nhượng cổ phần
Đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần là được tự do chuyển nhượng cổ phần. Điều đó giúp cho việc thay đổi cơ cấu cổ đông dễ dàng và linh hoạt; mà không ảnh hưởng đến sự tồn tại cũng như bản chất của công ty.
Hình thức huy động vốn của công ty cổ phần đa dạng hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
Ba cách huy động vốn cơ bản của loại hình công ty này là:

  • Phát hành cổ phần các loại để tăng vốn điều lệ;
  • Phát hành trái phiếu để tăng vốn vay;
  • Huy động vốn bằng hình thức vay vốn truyền thống.
Hy vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn.
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
T Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty Các dịch vụ khác 0
T Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty Các dịch vụ khác 0
H Thành lập công ty xuất nhập khẩu cần bao nhiêu vốn? Các dịch vụ khác 0
T Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty Các dịch vụ khác 0
T Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty Các dịch vụ khác 0
T Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty Các dịch vụ khác 0
T Tư vấn Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty Các dịch vụ khác 0
L Tư vấn Thành lập công ty năm 2021 Các dịch vụ khác 0
M Thủ tục sau thành lập công ty Các dịch vụ khác 0
S Dịch vụ thành lập công ty tại Long An cần quy trình nào? Các dịch vụ khác 0
T Thành lập Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.HCM Tin tức cập nhật 0
S Điều lưu ý khi thành lập công ty tại Bình Phước Các dịch vụ khác 0
H Giấy tờ cơ bản để thành lập công ty tại Bình Phước Các dịch vụ khác 0
H Tư vấn Tìm hiểu dịch vụ thành lập công ty ở Đồng Nai Các dịch vụ khác 0
T Ngày 31-12-2020, TP.HCM công bố nghị quyết thành lập TP Thủ Đức Tin tức cập nhật 0