Cần bán Sách về Luật hôn nhân và gia đình mới nhất

sachviet

Thành viên chính thức
7/8/14
51
1
8
sachtaichinh.org
#1
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015, ngoài việc kế thừa các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và loại bỏ những quy định không còn phù hợp, thì đồng thời cũng được bổ sung một số quy định mới mà đặc biệt là quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và được bố cục lại cho phù hợp với từng nhóm quan hệ nhằm bảo đảm tính logic, hợp lý.

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình mới, Nhà xuất bản Thế Giới cho xuất bản cuốn sách
So sánh Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 - 2014 và các văn bản pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình mới nhấtsách so sánh Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 - 2014
Bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết của sách Tại Đây