Mở tour du lịch vùng lụt giữa núi rừng để ủng hộ đồng bào Rục

  • Thread starter Tuổi trẻ
T

Tuổi trẻ

Guest
TTO - Công ty TNHH Oxalis Holiday (Công ty Oxalis) đưa vào thử nghiệm tuyến du lịch này tại vùng ngập lũ sâu hằng năm ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Xem toàn bộ nội dung...