máy hàn pana

Thành viên mới
24/3/20
22
0
1
✅ Máy hàn Panasonic
✅ Model : YD-180SL7 (mini)
✅ Xuất xứ : Panasonic China
✅ Kiểu điều khiển : Slide Transfomer
✅ Kiểu máy hàn : CO2/MAG , Arc Spot
✅ Dòng hàn tối đa : 180 A
✅ Chu kỳ tải : 40%
✅ Loại dây hàn : 0.8 - 1.2 mm
✅ Hàn cho thép : 0.8 - 6 mm
✅ Mô tả tính năng đặc biệt :
✅ Có tay xoay, dễ điều khiển trong quá trình sử dụng cần thay đổ thông số hàn.
✅ Tính năng Arc Spot (hàn điểm) : có thể đặt thời gian hàn và dòng hàn 1-3s , mối hàn bền, và ngấu sâu.

✅ Các tính năng tiêu chuẩn, mở rộng khác (nếu có) liên hệ nhà sản xuất, hoặc nhà phân phối trực tiếp để được tư vấn thêm

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753999458096156&set=a.1718314934997942&type=3&theater

✅ Máy hàn Panasonic
✅ Model : YD-400GT3 (MS SS)
✅ Xuất xứ : Panasonic Japan
✅ Kiểu điều khiển : Full digital
✅ Kiểu máy hàn : MIG xung Inox, MAG xung, CO2/MAG
✅ Dòng hàn tối đa : 400 A
✅ Chu kỳ tải : 60%
✅ Loại dây hàn : 0.9 - 1.4 mm
✅ Hàn cho thép : 0.8 - 16 mm
✅ Mô tả tính năng đặc biệt :
✅ Đầu cấp dây sử dụng động cơ có encoder , giúp điều khiển dây hàn ra chuẩn, giúp mối hàn đẹp, giảm bắn tóe.
✅ Tính năng hàn MAG xung (80%Ar, 20% CO2) cho thép thường: giúp mối hàn đều đẹp và ngấu sâu.
✅ Tính năng hàn MIG xung (98% Ar, 2% O2) cho inox : giúp mối hàn đều đẹp và ngấu sâu.
✅ Kết nối máy đơn giản, dễ điều chỉnh thông số hàn.

✅ Các tính năng tiêu chuẩn, mở rộng khác (nếu có) liên hệ nhà sản xuất, hoặc nhà phân phối trực tiếp để được tư vấn thêm

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✅ Model : YD-500CL5
✅ Xuất xứ : Panasonic China
✅ Kiểu điều khiển : Thyristor
✅ Kiểu máy hàn : CO2/MAG (option : que DC, thổi than)
✅ Dòng hàn tối đa : 500 A
✅ Chu kỳ tải : 60%
✅ Loại dây hàn : 1.2 - 1.6 mm
✅ Hàn cho thép : 1.2 - 25 mm
✅ Mô tả tính năng đặc biệt :
✅ Kết nối máy đơn giản, giao diện dễ sử dụng, dễ điều chỉnh thông số hàn.
✅ Kiểu điều khiển Thyristor, thích hợp nhu cầu sử dụng cường độ cao, tích hợp được với các hệ thống hàn tự động.
✅ Board điều khiển tiêu chuẩn, ít bắn tóe, mối hàn đều đẹp, ngấu sâu.
✅ Có khả năng tích hợp thêm chế độ hàn que DC và thổi than.

✅ Các tính năng tiêu chuẩn, mở rộng khác (nếu có) liên hệ nhà sản xuất, hoặc nhà phân phối trực tiếp để được tư vấn thêm https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753999578096144&set=a.1718314934997942&type=3&theater
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖✅ Model : YD-600KH2
✅ Xuất xứ : Panasonic China
✅ Kiểu điều khiển : Thyristor
✅ Kiểu máy hàn : CO2/MAG, que DC, thổi than
✅ Dòng hàn tối đa : 600 A
✅ Chu kỳ tải : 100%
✅ Loại dây hàn : 1.2 - 1.6 mm
✅ Hàn cho thép : 1.2 - 40 mm
✅ Mô tả tính năng đặc biệt :
✅ Chu kì tải 100% thích hợp với nhu cầu sử dụng cường độ cao, tích hợp sử dụng với các thiết bị hàn tự động.
✅ Kết nối máy đơn giản, giao diện dễ sử dụng, dễ điều chỉnh thông số hàn.
✅ Kiểu điều khiển Thyristor, thích hợp nhu cầu sử dụng cường độ cao, tích hợp được với các hệ thống hàn tự động.
✅ Board điều khiển tiêu chuẩn, ít bắn tóe, mối hàn đều đẹp, ngấu sâu.
✅ Tích hợp chế độ hàn que DC và thổi than, tiện lợi trong quá trình sử dụng cần xử lý lại mối hàn lỗi.

✅ Các tính năng tiêu chuẩn, mở rộng khác (nếu có) liên hệ nhà sản xuất, hoặc nhà phân phối trực tiếp để được tư vấn thêm

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖✅ Máy hàn Panasonic
✅ Model : YD-600RF2
✅ Xuất xứ : Panasonic Japan
✅ Kiểu điều khiển : Inverter
✅ Kiểu máy hàn : CO2/MAG
✅ Dòng hàn tối đa : 600 A
✅ Chu kỳ tải : 100%
✅ Loại dây hàn : 1.2 - 1.6 mm
✅ Hàn cho thép : 1.2 - 40 mm
✅ Mô tả tính năng đặc biệt :
✅ Chu kì tải 100% thích hợp với nhu cầu sử dụng cường độ cao, tích hợp sử dụng với các thiết bị hàn tự động.
✅ Kết nối máy đơn giản, giao diện dễ sử dụng, dễ điều chỉnh thông số hàn.

✅ Các tính năng tiêu chuẩn, mở rộng khác (nếu có) liên hệ nhà sản xuất, hoặc nhà phân phối trực tiếp để được tư vấn thêm

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753999564762812&set=a.1718314934997942&type=3&theater

✅ Máy hàn Panasonic
✅ Model : YD-350RX
✅ Xuất xứ : Panasonic India
✅ Kiểu điều khiển : Inverter
✅ Kiểu máy hàn : CO2/MAG
✅ Dòng hàn tối đa : 350 A
✅ Chu kỳ tải : 60%
✅ Loại dây hàn : 0.8 - 1.2 mm
✅ Hàn cho thép : 0.8 - 12 mm
✅ Mô tả tính năng đặc biệt :
✅ Tính năng tiết kiệm điện : giảm 19% trong quá trình hàn, 49% trong trạng thái standby so với kiểu điều khiển Thyristor.
✅ Tính năng điều chỉnh tần số hàn, giúp mối hàn giảm bắn tóe.
✅ Kết nối máy đơn giản, giao diện dễ sử dụng, dễ điều chỉnh thông số hàn.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ Model : YD-400RX
✅ Xuất xứ : Panasonic India
✅ Kiểu điều khiển : Inverter
✅ Kiểu máy hàn : CO2/MAG
✅ Dòng hàn tối đa : 400 A
✅ Chu kỳ tải : 60%
✅ Loại dây hàn : 0.8 - 1.2 mm
✅ Hàn cho thép : 1.2 - 16 mm
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ Model : YD-500RX
✅ Xuất xứ : Panasonic India
✅ Kiểu điều khiển : Inverter
✅ Kiểu máy hàn : CO2/MAG
✅ Dòng hàn tối đa : 400 A
✅ Chu kỳ tải : 60%
✅ Loại dây hàn : 1.0 - 1.6 mm
✅ Hàn cho thép : 1.2 - 25 mm

✅ Các tính năng tiêu chuẩn, mở rộng khác (nếu có) liên hệ nhà sản xuất, hoặc nhà phân phối trực tiếp để được tư vấn thêm

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753999618096140&set=a.1718314934997942&type=3&theater
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖✅ Máy hàn Panasonic
✅ Model : YD-200KR2
✅ Xuất xứ : Panasonic China
✅ Kiểu điều khiển : Thyristor
✅ Kiểu máy hàn : CO2/MAG
✅ Dòng hàn tối đa : 200 A
✅ Chu kỳ tải : 60%
✅ Loại dây hàn : 0.8 - 1.2 mm
✅ Hàn cho thép : 0.8 - 6 mm
✅ Mô tả tính năng đặc biệt :
✅ Kiểu điều khiển Thyristor, thích hợp sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, công trình, ngoài trời
✅ Mạch điều khiển tiêu chuẩn, ít bắn tóe, mối hàn ngấu sâu.
✅ Kết nối máy đơn giản, giao diện dễ sử dụng, dễ điều chỉnh thông số hàn.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ Model : YD-350KR2
✅ Xuất xứ : Panasonic China
✅ Kiểu điều khiển : Thyristor
✅ Kiểu máy hàn : CO2/MAG
✅ Dòng hàn tối đa : 350 A
✅ Chu kỳ tải : 60%
✅ Loại dây hàn : 0.8 - 1.2 mm
✅ Hàn cho thép : 1.2 - 12 mm
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ Model : YD-500KR2
✅ Xuất xứ : Panasonic China
✅ Kiểu điều khiển : Thyristor
✅ Kiểu máy hàn : CO2/MAG
✅ Dòng hàn tối đa : 500 A
✅ Chu kỳ tải : 60%
✅ Loại dây hàn : 1.0 - 1.6 mm
✅ Hàn cho thép : 1.2 - 25 mm

✅ Các tính năng tiêu chuẩn, mở rộng khác (nếu có) liên hệ nhà sản xuất, hoặc nhà phân phối trực tiếp để được tư vấn thêm

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753999618096140&set=a.1718314934997942&type=3&theater
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


✅ Robot hàn Panasonic

✅ Model : TM-1400WGIII
✅ Chiều dài tay máy lựa chọn : 1100 , 1400 , 1600, 1800, 2000 (mm)
✅ Lựa chọn kiểu đi dây : đi dây bên ngoài , đi dây bên trong
✅ Lựa chọn dòng robot : robot tiêu chuẩn, robot active (giảm bắn tóe), robot super active (siêu giảm bắn tóe)
✅ Lựa chọn vật liệu hàn : robot hàn thép, robot hàn inox, robot hàn nhôm, robot hàn đồng, robot hàn kẽm
✅ Đồ gá (option) : sử dụng động cơ servo, có khả năng tích hợp đồng bộ với robot, giúp tối ưu khả năng sử dụng, tải tùy chọn : 250kg 300kg 500kg 1000kg
✅ Các tính năng tiêu chuẩn, mở rộng khác (nếu có) liên hệ nhà sản xuất, hoặc nhà phân phối trực tiếp để được tư vấn thêm

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1753999618096140&set=a.1718314934997942&type=3&theater
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Liên hệ :

SĐT/ Zalo : 08 5555 0399

Hoàng – Kỹ sư phòng thiết bị hàn

Email: taduyhoanghoang@gmail.com

 

Attachments

 • panasonic 300wx4.png
  panasonic 300wx4.png
  59.7 KB · Lượt xem: 0
 • panasonic 300wy4.png
  panasonic 300wy4.png
  51.8 KB · Lượt xem: 0
 • panasonic rx.png
  panasonic rx.png
  226.7 KB · Lượt xem: 0
 • pansonic kr2.png
  pansonic kr2.png
  248.7 KB · Lượt xem: 0
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
ctytnhhksmc máy hút khói hàn FA430 Máy Móc Công Nghiệp 0
E Tư vấn 3 Cảng Lớn Nhất tại Hàn Quốc Các dịch vụ khác 0
N Cần bán Khay nhựa đựng linh kiện chống tầng, khay đựng linh kiện trong công ty đựng linh kiện, khay đựng linh kiện máy hàn Linh kiện - Dịch vụ điện thoại 0
N Cần bán Khay đựng linh kiện tại hà nam, kệ đựng linh kiện máy hàn, khay linh kiện có tắc kê chống tầng Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
M Tư vấn Dịch vụ hàn xì tại nhà HCM Các dịch vụ khác 0
iphabac259 Cần bán Máy hàn miệng túi có chân FRD 1000 0983278686 Máy Móc Công Nghiệp 0
T Đầu Dò Gas Chống Nổ Ex-301 – ACE – Hàn Quốc Máy Móc Công Nghiệp 0
iphabac259 Cần bán Máy hàn dán đáy tuýp kem 0982811839 Máy Móc Công Nghiệp 0
quydoor Cần bán cửa nhựa abs hàn quốc tại tân bình – tân phú – bình tân – bình chánh Nội Thất - Xây Dựng 0
0 Tuyển 5 thợ hàn làm việc tại Hóc Môn Việc tìm người 0
Bao tay bảo hộ Xưởng bao tay da hàn bỏ sỉ giá rẻ tại Tp.HCM Các dịch vụ khác 0
G Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ 40 máy đo thân nhiệt từ xa của Chính phủ Hàn Quốc Các dịch vụ khác 0
T Cần bán Máy hàn miêng túi FS 150 Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
iphabac259 Cần bán Máy hàn miệng túi liên tục FR 900 0983278686 Máy Móc Công Nghiệp 0
thaothao1997 Cần bán Máy lọc nước chuẩn Hàn - 03 "chuẩn" chất lượng Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0