Khai giảng lớp thực hành kế toán tổng hợp để đi làm thực tế

ketoanbacthanh2013

Thành viên mới
11/2/14
5
0
1

1. Khoá "Thực hành Kế toán thuế, KT Tổng hợp trên sổ", K610, Buổi Tối:
Khai giảng: 18h00, Thứ 4, Ngày 26/02/2014.
Học 20 buổi, liên tục các buổi tối, từ thứ 2 đến thứ 6.


2. Khoá "Thực hành Kế toán thuế, KT Tổng hợp trên sổ", K611, Buổi Sáng: Khai giảng: 8h30, Thứ 5, Ngày 6/03/2014.
Học 20 buổi, liên tục các buổi sáng, từ thứ 2 đến thứ 7.3. Khoá "Thực hành Kế toán thuế, KT Tổng hợp trên sổ", K612, Buổi Chiều: Khai giảng: 14h00, Thứ 5, Ngày 6/03/2014.
Học 20 buổi, liên tục các buổi chiều, từ thứ 2 đến thứ 7.Các Bạn chú ý: + Đây là khóa học dành cho Các Bạn SV đang theo học chuyên ngành Kế toán, hoặc Các Bạn đã đi
làm nhưng chưa có kinh nghiệm về Kế Toán Thuế và Kế Toán Tổng hợp. Các Bạn có thể tới tham
dự thử lớp Thực hành Kế Toán thuế, Kế toán Tổng hợp trên sổ, vào bất kỳ lúc nào, trước khi quyết
định học chính thức.
+ Sau khi đã vào học chính thức 02 buổi, nếu Bạn không muốn học tiếp, Công ty sẽ xin được gửi lại
ngay 100% số học phí mà Bạn đã nộp.
+ Nếu có bất kỳ điều gì phàn nàn, hãy gọi trực tiếp cho Hiệu trưởng Bác Thành: DĐ: 0913.283.795.