Jennifer Lopez thắng kiện vũ công thoát y

  • Thread starter Tin mới nhất - VnExpress RSS
T

Tin mới nhất - VnExpress RSS

Guest
Jennifer Lopez không phải bồi thường 40 triệu USD cho vũ công thoát y Samantha Barbash khi mượn chuyện đời cô làm cảm hứng cho phim "Hustlers".

Xem toàn bộ nội dung...