Học tiếng Hàn tại Yên Phong – từ vựng trong topik

Atlanitc Yên Phong

Thành viên mới
29/12/20
74
0
6
Từ vựng tiếng Hàn hay gặp trong đề thi topik 2

 1. 가난하다: nghèo
 2. 가능성: khả năng, tính khả năng
 3. 가방류 판매: bán túi xách
 4. 가벼운 운동: vận động nhẹ
 5. 가지다= 갖다: có, mang, sở hữu
 6. 가치관: giá trị quan
 7. 가치관을 병화시키다: thay đổi giá trị quan
 8. 각 부분: mỗi bộ phận
 9. 각종 찌개: đủ loại canh chige
 10. 간식을 먹다: ăn văt
 11. 간혹: đôi khi
 12. 감기에 걸리다: bị cảm
 13. 감독: huấn luyện viên
 14. 감동: cảm động
 15. 감동적이다: cảm động
 16. 감정: giám định
 17. 감정 과정이 필요하다: cần quy trình giám định
 18. 감정을 교류하다: trao đổi tình cảm, thể hiện tình cảm
 19. 감정을 제대로 표현하지 않다: không thể hiện hết cảm xúc
 20. 감정을 표현하다: thể hiện cảm xúc
 21. 값이 올라가다: giá tăng cao
 22. 강압적이다: tính đàn áp
 23. 강에 던져 벼리다: ném xuống sông
 24. 강연을 듣다: nghe bài diễn thuyết
 25. 강의 시간: giờ giảng bài
 26. 강제적이다: mang tính cưỡng chế
 27. 개발: phát minh
 28. 개방되다: được mở ra
 29. 개성 있는 작품: tác phẩm có cá tính
 30. 개성을 표현하다: thể hiện cá tính
 31. 개인 위주의 여가: thời gian nhàn rỗi cho bản thân
 32. 개최되다: được tổ chức
 33. 개최하다: tổ chức
 34. 거듭되다: liên tục , lặp lại
 35. 거추장스럽다: cồng kềnh
 36. 거칠다: thô lỗ
 37. 건강 검진: kiểm tra sức khỏe
 38. 건강 관리: quản lý sức khỏe
 39. 겨우: vừa mới
 40. 결근하다: nghỉ làm
 41. 결석하다: vắng mặt
 42. 결혼하다: kết hôn
 43. 경기: trận thi đấu
 44. 경품: giải thưởng
 45. 경험: kinh nghiệm
 46. 경험자: người có kinh nghiệm
 47. 고개를 들다: ngẩng đầu, ngẩng cổ
 48. 고려되다: được xem xét, cân nhắc
 49. 고미술품: tác phẩm mỹ thuật cổ đại
 50. 고유 번호가 있다: có mã số riêng
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC YÊN PHONG

ĐỊA CHỈ: NGÃ TƯ THỊ TRẤN CHỜ, YÊN PHONG, BẮC NINH

HOTLINE: 0966.411.584
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề các loại quả Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng về máy móc Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng màu sắc Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề nghề nghiệp Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng về mỹ phẩm Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng về trường học Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng cảm xúc Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng về tính cách Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-động từ thường gặp Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-học hội thoại Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong, từ mới về thời tiết Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề sở thích Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-từ vựng thời tiết Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề ăn uống Tuyển sinh- Học Hành 0
Atlanitc Yên Phong Học tiếng Hàn tại Yên Phong-câu giao tiếp khi mua sắm Tuyển sinh- Học Hành 0