Hai con khỉ đột đầu tiên lây nhiễm nCoV từ người

  • Thread starter Tin mới nhất - VnExpress RSS
T

Tin mới nhất - VnExpress RSS

Guest
Hai con khỉ đột tại Vườn thú San Diego đã nhiễm nCoV từ một nhân viên chăm sóc, trở thành trường hợp lây nhiễm đầu tiên từ người sang khỉ.

Xem toàn bộ nội dung...