Đông Tăng Long - An Lộc: sản phẩm hiện hữu

  • Thread starter Tuổi trẻ
T

Tuổi trẻ

Guest
Đông Tăng Long - An Lộc là một trong những phân khu đẹp tại khu đô thị Đông Tăng Long rộng gần 160 ha, có nhiều không gian dành cho mặt nước và cây xanh tại quận 9, TP.HCM.

Xem toàn bộ nội dung...