Đáp án bài toán điền số Tết Tân Sửu

  • Thread starter Tin mới nhất - VnExpress RSS
T

Tin mới nhất - VnExpress RSS

Guest
Phương pháp chung giải bài toán là dựa vào đặc điểm ba chữ T xuất hiện biểu thị cùng một số khác 0 rồi dùng đánh giá để thu hẹp các khả năng.

Xem toàn bộ nội dung...