Tư vấn Đăng ký mạng wifi Tân Bình, Lắp đặt mạng internet wifi Tân Bình - VNPT