Tư vấn Cap nhat bao gia lap dat camera tai Dong Nai 21/8/19

camerafuda79

Thành viên mới
Lắp đặt camera tại Đồng Nai Khi bạn mang đông đảo những dây cáp được đặt ở vị trí của mỗi camera, giờ là lúc định tuyến phần đông các cáp đấy đến hộp DVR.

Bạn mang thể sẽ cần băng cá của bạn cho việc này một lần nữa, cũng như máy khoan điện của bạn để khoan lỗ xuyên qua tường hoặc trần nhà. Đây là nơi mọi thứ có thể phát triển thành khá phức tạp, cho nên nếu như bạn không chắc chắn nên từ khi đâu, với thể gọi điện cho người bạn đấy ví như bạn chưa với.
102293

Về căn bản, tôi đang định tuyến các dây cáp trong khoảng gác xép của tôi lên tầng áp mái chính cao hơn 1 tầng. Điều này đòi hỏi phải có một lỗ để khoan trên tường gác mái của nhà để xe, cùng mang lỗ thứ hai trên gác mái chính để đưa dây cáp đi suốt. bên cạnh đó, tôi đã tương đối may mắn sở hữu các lần chạy dây cáp của mình, vì tuyến phố tôi muốn đi với rất nhiều các dây cáp đã bị xóa bởi những lần chạy cáp trước đó, bởi thế tôi không phải khoan bất kỳ lỗ mới nào qua đinh tán hoặc tường. Bạn có thể ko may mắn như vậy.

Sau hầu hết các điều đấy, tôi sẽ khoan 1 lỗ trên trần nhà trong tủ xống áo của tôi để đưa dây cáp xuống qua lỗ đó nơi chúng sẽ gặp hộp DVR.

102294

Từ đấy, bạn nên đi, nhưng dành chút thời kì để điều hướng qua các cài đặt để tùy chỉnh một số thứ được khuyến nghị, chẳng hạn như máy ảnh của bạn với nên ghi lại 24/7 hay chỉ khi mà vận động, chả hạn. Hệ thống của bạn cũng có thể mang các cài đặt video mà bạn với thể sửa đổi để khiến chất lượng hình ảnh thấp hơn một tẹo.

Lúc hệ thống camera của bạn chính thức hoạt động, hãy xem các nguồn cấp dữ liệu video và quyết định xem có bất kỳ máy ảnh nào cần điều chỉnh ko. Như được diễn đạt ở trên, tiêu dùng những ốc vít nhỏ trên máy ảnh để điều chỉnh vị trí đến nơi bạn muốn.

Xem thêm
Lắp đặt camera tỉnh Bình Dương
Lắp đặt camera tại Đồng Nai
Lắp đặt camera tại Long An

Lắp đặt camera quận Thủ Đức

Lắp đặt camera quận Bình Tân

Lắp đặt camera quận Tân Phú