Cần bốc vác.

nghiatrung2013

Thành viên mới
Người tìm việc bốc vác tại SÀI GÒN,thành phố lân cân.Vì gia đình đông con,nhu câu cuôc sông thiêu thôn mong ANH/CHỊ giúp đỡ.Người cần việc bốc vác dạo ngày đêm,lương thời vụ.Phuc vu tân tình,đáp ứng mau lẹ,uy tín mọi nơi.Chiu làm công chung công le tât ca quân SÀI GÒN,BIÊN HÒA,BÌNH DƯƠNG,TIỀN GIANG.CẦN ĐƯỚC.v.v...Ngoài việc bốc còn nhận được việc LAO ĐÔNG PHÔ THÔNG.Thời gian 24/24,săn sàng đi làm xa,không ngai khó khăn.Bất cứ nơi đâu....
LIÊN HÊ: NGHĨA.Ngã tư NGUYỄN THỊ THẬP-HUỲNH TẤN PHÁT.Câu PHÚ MY.Quân 7.HỒCHÍ MINH.
GOI:0909181903 HAY 01245687654