Bốn năm Trump 'thay máu' gương mặt ngoại giao Mỹ

  • Thread starter Tin mới nhất - VnExpress RSS
T

Tin mới nhất - VnExpress RSS

Guest
Đội quân ngoại giao đa chủng tộc của Mỹ từng được xem là tấm gương phản chiếu sức mạnh và "miền đất hứa" dành cho người nhập cư.

Xem toàn bộ nội dung...