taphunangroi

Khi lớn, bạn sẽ hiểu tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa.
Sinh nhật
Tháng bảy 16
Tỉnh thành
Hà Nội

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.