Hoạt động gần đây nhất của nhacremix

  • N
    nhacremix đã đăng tin rao mới.
    Như chúng ta cũng biết hệ thống tưới nhỏ giọt đã và đang được áp dụng và mang lại hiệu quả rất lớn trong đời sống cũng như nền nông nghiệp ở nước ta, việc sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt đã và đang giúp cho người dùng có thể tiết kiệm được chi phí...