hoa đám tang

  1. D

    Cần bán Đừng vì thiếu hiểu biết mà để người khác hiểu sai về tấm lòng của mình khi chọn hoa tang lễ

    Mỗi màu sắc mang một ý nghĩa riêng, và màu vàng cũng vậy, mang một ý nghĩa đặc biệt trong tang lễ. Đừng vì thiếu hiểu biết mà để người khác hiểu sai về tấm lòng của mình khi chọn hoa tang lễ Mỗi màu sắc mang một ý nghĩa riêng, và màu vàng cũng vậy, mang một ý nghĩa đặc biệt trong tang lễ...