Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Điều đặc biệt của loại túi ba lô máy ảnh và máy tính Crumpler Jackpack Full Photo Backpack.

    Đã có khi nào bạn hình dung có một dòng túi ba lô hai trong 1 vừa có thể đựng máy ảnh và máy tính chưa? Đó chính là ba lô máy ảnh kiêm laptop Crumpler Jackpack Full Photo Backpack. Crumpler Jackpack Full Photo Backpack là một loại tên quen thuộc đối với những FAN của nhà Crumpler, là bestseller...