Cần mua Trưởng Phòng Iso Tai Tp Hcm

jannifer039

Thành viên mới
#1

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN
Du lịch, trợ cấp ăn trưa, khám sức khoẻ định kì, thưởng sáng kiến, các ngày hội gia đình, ...
3h đào tạo một tháng; Hoạt động ngoài giờ; Team building; ...
Sinh nhật, thăm hỏi bệnh, cưới hỏi, ma chay

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Quản lý, điều hành các hoạt động của Bộ phận Quản lý Hệ thống (BP QLHT).
- Lập các kế hoạch quản lý hệ thống toàn công ty.
- Ban hành các quy trình - biểu mẫu mới hoặc được hiệu chỉnh trên thực tế.
- Thực hiện công tác đào tạo kiến thức về QLHT cho các Phòng/ Ban / BP.
- Kiểm tra việc thực hiện công tác QLHT tại các Phòng/Ban/BP.
- Tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ và đánh giá theo yêu cầu hệ thống quản lý tích hợp chất lượng, môi trường, an toàn & SKNN. Báo cáo kết quả đánh giá và đề xuất các biện pháp cải tiến trình Ban Tổng Giám đốc.
- Điều phối các hành động khắc phục và hành động phòng ngừa của các Phòng/Ban/BP.
- Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo để cải tiến hệ thống.
- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý tích hợp chất lượng, môi trường, an toàn & SKNN trong toàn bộ các Phòng/Ban/BP của Công ty.
- Đào tạo đội ngũ kế thừa về QLHT cho Công ty
- Các nhiệm vụ được giao khác từ Ban giám đốc.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản lý chất lượng, Quản trị hệ thống, Quản lý công nghiệp.
• Trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Có kiến thức và hiểu biết về các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt cả tiếng Việt và tiếng Anh.
• Khả năng Lãnh đạo, điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện công việc khoa học.
• Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước.