Cần bán Sổ tay công tác Đảng

sachviet

Thành viên mới
#1
Bản năm 2018 của Sổ tay công tác Đảng có nhiều đổi mới về nội dung cũng như hình thức. nội dung được cập nhật các văn bản và mẫu văn bản, diễn văn mới nhất dành cho đảng viên trong sinh hoạt đảng. Sổ do nhà xuất bản Chính Trị Sự Thật xuất bản.
Sổ tay công tác đảng năm 2018

Sổ tay công tác đảng
Sổ năm 2018 với nhiều nội dung, hướng dẫn quan trọng được cập nhật mới nhất.
I/ Những thông tin chung
– Trang thông tin cá nhân
– Lịch năm 2018 và 2019
– Các ngày lễ được nghỉ trong năm 2018
Các bạn tham khảo thêm nội dung bấm VÀO ĐÂY