Cần bán Lắc 2 bi trơn 2 bên cho bé S990 cao cấp LB006