Tư vấn Học lái xe nâng tại Vĩnh Tân Bình Dương

Đào tạo nghề

Thành viên mới
24/9/19
196
0
16
KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN CÁC LỚP LÁI XE NÂNG HÀNG
TỪ THỨ HAI - CHỦ NHẬT

1-Khai giảng khóa học thường xuyên.
2-Kèm cập học viên tận tình , lành nghề.
3-Đàm bảo học viên ra trường đạt chất lượng cao.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua sđt : 0974.674.619
Ngoài ra chúng tôi còn đào tạo một số nghề chủ chốt vào thời điểm hiện nay:
Đào tạo nghề hàn: Hàn điện, hàn hơi, hàn công nghệ cao.


Đào tạo vận hành xe công trình: Xe xúc lật, xe lu, xe đào, xe ủi, xe cuốc..


Đào tạo vận hành lò hơi.


Kiểm định xe nâng, xe ủi, xe cuốc, xe đào, xe lu,...
Kiểm định Lò hơi, Máy nén khí, hệ thống áp lực...
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nghị định chính phủ hiện hành.