Công ty sản xuất chai nhựa đựng hóa chất (thuốc bvtv, phân bón, sữa tắm, dầu gội đầu...)

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#41
Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành nhựa, các sản phẩm của chúng tôi làm ra luôn mang đến sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng về chất lượng, mẫu mã, giá thành hợp lý.
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#42
Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành nhựa, các sản phẩm của chúng tôi làm ra luôn mang đến sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng về chất lượng, mẫu mã, giá thành hợp lý.
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#43
Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành nhựa, các sản phẩm của chúng tôi làm ra luôn mang đến sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng về chất lượng, mẫu mã, giá thành hợp lý.
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#44
Nhựa Hoàng Minh - Là nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam các loại chai nhựa HDPE phục vụ ngành
Hóa chất: dầu nhớt, mực in, chất tẩy rửa...
Nông dược: Chai đựng phân bón, chai BVTV, thuốc diệt cỏ...
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#45
Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành nhựa, các sản phẩm của chúng tôi làm ra luôn mang đến sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng về chất lượng, mẫu mã, giá thành hợp lý.
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#46
Nhựa Hoàng Minh - Là nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam các loại chai nhựa HDPE phục vụ ngành
Hóa chất: dầu nhớt, mực in, chất tẩy rửa...
Nông dược: Chai đựng phân bón, chai BVTV, thuốc diệt cỏ...
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#47
Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành nhựa, các sản phẩm của chúng tôi làm ra luôn mang đến sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng về chất lượng, mẫu mã, giá thành hợp lý.
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#48
Nhựa Hoàng Minh - Là nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam các loại chai nhựa HDPE phục vụ ngành
Hóa chất: dầu nhớt, mực in, chất tẩy rửa...
Nông dược: Chai đựng phân bón, chai BVTV, thuốc diệt cỏ...
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#49
Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành nhựa, các sản phẩm của chúng tôi làm ra luôn mang đến sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng về chất lượng, mẫu mã, giá thành hợp lý.
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#50
Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành nhựa, các sản phẩm của chúng tôi làm ra luôn mang đến sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng về chất lượng, mẫu mã, giá thành hợp lý.
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#51
Nhựa Hoàng Minh - Là nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam các loại chai nhựa HDPE phục vụ ngành
Hóa chất: dầu nhớt, mực in, chất tẩy rửa...
Nông dược: Chai đựng phân bón, chai BVTV, thuốc diệt cỏ...
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#52
Các sản phẩm nổi bật của công ty: Chai đựng phân bón, thuốc bvtv, hóa chất các loại...chai đựng dầu nhớt, chai đựng mực in...
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#53
- Chai nhựa ngành nông dược: Các chai nhựa HDPE đựng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc BVTV, hóa chất các loại..
- Chai nhựa Dược - Mỹ phẩm: Chai nhựa HDPE đựng dầu gội đầu, chai đựng sữa tắm, chai lọ nhựa đựng thuốc, chai vòi xịt, vòi phun sương...
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#54
Công ty CP Nhựa Hoàng Minh - Sản xuất các sả n phẩm bao bì nhựa cho ngành Nông dược, Hóa - Mỹ phẩm. Các sản phẩm chủ lực của công ty bao gồm: Chai nhựa ngành nông dược, hóa mỹ phẩm
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#55
- Chai nhựa ngành nông dược: Các chai nhựa HDPE đựng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc BVTV, hóa chất các loại..
- Chai nhựa Dược - Mỹ phẩm: Chai nhựa HDPE đựng dầu gội đầu, chai đựng sữa tắm, chai lọ nhựa đựng thuốc, chai vòi xịt, vòi phun sương...
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#56
Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ tiên tiến, đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng về mặt chất lượng, mẫu mã, giá thành.
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#57
Công ty CP Nhựa Hoàng Minh - Sản xuất các sả n phẩm bao bì nhựa cho ngành Nông dược, Hóa - Mỹ phẩm. Các sản phẩm chủ lực của công ty bao gồm: Chai nhựa ngành nông dược, hóa mỹ phẩm
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#58
- Chai nhựa ngành nông dược: Các chai nhựa HDPE đựng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc BVTV, hóa chất các loại..
- Chai nhựa Dược - Mỹ phẩm: Chai nhựa HDPE đựng dầu gội đầu, chai đựng sữa tắm, chai lọ nhựa đựng thuốc, chai vòi xịt, vòi phun sương...
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#59
Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ tiên tiến, đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng về mặt chất lượng, mẫu mã, giá thành.
 

Nhựa Hoàng Minh

Thành viên chính thức
#60
Công ty CP Nhựa Hoàng Minh - Sản xuất các sả n phẩm bao bì nhựa cho ngành Nông dược, Hóa - Mỹ phẩm. Các sản phẩm chủ lực của công ty bao gồm:
- Chai nhựa ngành nông dược: Các chai nhựa HDPE đựng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc BVTV, hóa chất các loại..
- Chai nhựa Dược - Mỹ phẩm: Chai nhựa HDPE đựng dầu gội đầu, chai đựng sữa tắm, chai lọ nhựa đựng thuốc, chai vòi xịt, vòi phun sương...