Chuong trinh du lich hanh huong quoc te cung su tang minh

dulichhanhhuong

Thành viên chính thức
#1
(08) 66 80 60 83 - Đoàn Hành Hương Sư Tạng Minh Tổ Chức Hành Trình Xuyên 5 Quốc Gia : AMPUCHIA-THAILAN-MALAYSIA-INDONESIA-10 ngay-13trieu(tron gói) (máy bay+tàu thủy+tàu lửa+xe). www.sutangminh.com


(08)66 80 60 83 -Đoàn Hành Hương Sư Tạng Minh Tổ Chức Hành Trình Về Đất Phật: ẤNN ĐỘ- NEPAN:16ngay(28trieu).www.sutangminh.com

(08)66 80 60 83 - ĐOÀN HÀNH HƯƠNG SƯ TẠNG MINH HÀNH HƯƠNG THÂP TỰ VŨNG TÀU ĐI VỀ TRONG NGÀY.www.sutangminh.com


(08)66 80 60 83 - Vòng Quanh Khám Phá Đất Nước Chùa Tháp (Phnompenh-Cao Nguyên Boko-Biển Kép-Siêm Riệp) – 5 Ngày Chỉ 2,6trieu. www.sutangminh.com

(08)66 80 60 83 - Campuchia – Thái Lan – Myanmar – Lào - 11 ngày – 8Triệu. www.sutangminh.com


(08)66 80 60 83 - Campuchia – Thái Lan. 4,1Triệu.www.sutangminh.com
 

Tin liên quan